Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Lubelska Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Chmielnej 4, 20-079, Lublin, tel: 81 536 04 50.

2. Dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki newslettera Komisji Kultury przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe Subskrybenta będą przechowywane przez okres trwania subskrypcji naszych treści.

5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania newslettera Komisji Kultury.

6. Ochrona danych naszych Subskrybentów jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy Wasze prawa wynikające z RODO, przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z powyższych uprawnień możecie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą korespondencyjną lub pod adresem poczty elektronicznej: odo@oil.lublin.pl