Przykładowy opis zdjęcia

Przykładowy opis zdjęcia (drukowane litery, prawy dolny róg na odwrocie zdjęcia)

  1. Godło – HRABIA
  2. Tytuł zdjęcia – LAS I
  3. Kategoria konkursowa – NATURA
  4. Status autora – LEKARZ
  5. CYKL – LAS – zdjęcie nr 1 (pkt. 5 tylko w przypadku, gdy zdjęcie jest częścią cyklu)