Malarstwo Kazimierza Kubiszyna

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa dr. Kazimierza Kubiszyna. Wernisaż odbędzie się dnia 16 października 2004 o godzinie 16:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej , „Klub Lekarza”. Wystawa czynna będzie w dniach od 16.10.2004 do 20.11.2004 r. codziennie w godzinach od 12:00 do 20:00.

Bez wątpienia Kazimierz Kubiszyn jest człowiekiem czynu, odważnym, umysłem otwartym na świat i ludzi.

Najpierw uparcie dążył do realizacji swego marzenia – bycia lekarzem. I chociaż lata pięćdziesiąte nie należały do najłatwiejszych – w roku 1959 uzyskał tytuł lekarza medycyny Akademii Medycznej w Lublinie. Staże dyplomowe odbył w szpitalach miejskich w Kraśniku Fabrycznym i Zamościu. W latach 1959-1967 pracował w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim i GOZ w Krynicach k/Tomaszowa Lubelskiego, gdzie wybudował nowoczesny jak na tamte czasy ośrodek zdrowia. Od roku 1967 związany jest z Podlasiem, a dokładnie z Międzyrzecem. W tym mieście aż do 1999 roku pracował w zawodzie lekarza, piastując jednocześnie wiele ważnych funkcji i stanowisk. Lata 1967-1999 to okres intensywnej pracy w Szpitalu i Przychodni Rejonowej w Międzyrzecu Podlaskim. Okres ten ocenia jako trudny. Wiązał się on bowiem z walką o istnienie, przetrwanie i rozbudowę starego szpitala oraz walką o budowę Przychodni Obwodowej. Przez 13 lat był dyrektorem ZOZ-u. Ze stanowiska zrezygnował w 1984 r. Cały czas pracował również społecznie. Przez 4 kadencje był radnym MRN. Piastował przez 17 lat funkcje prezesa Zarządu Miejskiego PCK,  organizując kluby Honorowych Dawców Krwi w Międzyrzecu i Drelowie. Przez 3 kadencje był członkiem Zarządu i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu, członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego PCK w Białej Podlaskiej, ostatnim przewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, przekazującym pieniądze społeczne na konto powstałej w latach 90-tych Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia w Międzyrzecu Podlaskim. Posiada stopień majora rezerwy WP.

Za swoją pracę zawodową, artystyczną i społeczną otrzymał szereg nagród, wyróżnień i odznaczeń m.in. Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę resortową za pracę w służbie zdrowia, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, odznakę PCK I-IV stopnia oraz Medal Kryształowe Serce za działalność na rzecz krwiodawstwa i honorową odznakę: Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Do najważniejszych osiągnięć zalicza: wybudowanie Przychodni Obwodowej przy ulicy Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim, wybudowanie drugiego skrzydła Przychodni Rejonowej od ul. Wiejskiej, modernizację szpitala i obiektu administracyjnego przy ul. Staromiejskiej, rozbudowę klatki ewakuacyjnej w starym szpitalu, organizowanie Przychodni Międzyzakładowej przy Rejonie Dróg Publicznych (rehabilitacja, protetyka), opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację szpitala, podwojenie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

Czyn i działanie wpisane są w sylwetkę i życiorys Kazimierza Kubiszyna. Dziś jest eleganckim starszym panem  dobiegającym siedemdziesiątki, ale wciąż aktywnym życiowo, poszukującym nowych dróg artystycznego wyrazu, ciekawym świata i ludzi. Pochodzi z pięknej i historycznej krainy, do której czuje wielki sentyment, ale 35-letni związek z Podlasiem sprawił, że na stałe wpisał się już w krajobraz Międzyrzeca – rodzinnego miasta żony.

This entry was posted in malarstwo, wystawy and tagged .