Tag Archives: Marek Stankiewicz

Lekarze, sport i ja

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie oraz Redakcja Miesięcznika „MEDICUS” zapraszają w sobotę 19 stycznia 2013 r. o godzinie 12:00 na wernisaż fotografii Marka Stankiewicza pt.: „Lekarze, sport i ja” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4.

Wystawa będzie czynna w dniach 19.01.2013 – 01.03.2013 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00.

Posted in fotografia, wystawy

Sport i medycyna

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zapraszają w sobotę 7 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 na wernisaż wystawy fotografii Marka Stankiewicza pt.: „Sport i medycyna” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej Lublin, ul. Chmielna 4, „Klub Lekarza”

Wystawa będzie czynna w dniach 7.11.2009 – 08.01.2010 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00


Marek Stankiewicz

lat 56, lublinianin, le­karz i dziennikarz. Od kiedy nauczył się czytać i pi­sać, chciał podróżować palcem po mapie. W la­tach studenckich był foto­reporterem w prasie lubelskiej i central­nych tytułach prasy studenc­kiej. Dziś również two­rzenie świa­dectwa czasu, w którym żyjemy uważa za swoje powołanie. Fo­tografował Gierka i Jana Pawła II, kolejki przed sklepem mię­snym a przede wszyst­kim sport, który jest jego pasją, ale i niespełnioną miłością.

Continue reading »

Posted in fotografia, wystawy