Sport i medycyna

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zapraszają w sobotę 7 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 na wernisaż wystawy fotografii Marka Stankiewicza pt.: „Sport i medycyna” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej Lublin, ul. Chmielna 4, „Klub Lekarza”

Wystawa będzie czynna w dniach 7.11.2009 – 08.01.2010 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00


Marek Stankiewicz

lat 56, lublinianin, le­karz i dziennikarz. Od kiedy nauczył się czytać i pi­sać, chciał podróżować palcem po mapie. W la­tach studenckich był foto­reporterem w prasie lubelskiej i central­nych tytułach prasy studenc­kiej. Dziś również two­rzenie świa­dectwa czasu, w którym żyjemy uważa za swoje powołanie. Fo­tografował Gierka i Jana Pawła II, kolejki przed sklepem mię­snym a przede wszyst­kim sport, który jest jego pasją, ale i niespełnioną miłością.

Po studiach wybrał jed­nak medycynę, bo nie chciał zaakceptować cen­zury i obłudy w mediach. W stanie wojennym, po­ważnie na kontakcie w Libii myślał o emigracji do Kanady. 13 lat po­świecił chirurgii w szpitalu powiato­wym w Lubartowie, 5 lat z niemałymi suk­cesami dyrektoro­wał w lubelskim szpitalu przy Al. Kraśnickiej, aż w końcu bez żalu i żadnego przymusu zamienił skalpel na pióro i lustrzankę CANONA. Z medy­cyną nie rozstał się, choć do leczenia ludzi, jak sam wyznaje – stracił serce.

W 1993 r. ukończył elitarny program mene­dżerski, afiliowany przy Uniwersyte­cie Pennsy­lvania w USA. Od 1997 roku jest redaktorem naczelnym „Gazety Lekar­skiej”, największego nakładowo (152 tys. egz.) pisma medycznego wPolsce. Szefuje też „Medicusowi”. Zaliczany do najbar­dziej wpływowych komentatorów praso­wych w polskiej ochronie zdrowia. Mąż i ojciec w szczęśliwej rodzinie, oraz dziadek Krzysia i Wojtka, którzy rosną jak na drożdżach.

This entry was posted in fotografia, wystawy and tagged .