Kwiaty, pejzaże, abstrakcja

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zapraszają w sobotę 20 czerwca 2009 r. o godzinie 12:00 na wernisaż wystawy malarstwa Izabelli Edeńskiej „Kwiaty, pejzaże, abstrakcja” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej Lublin, ul. Chmielna 4, „Klub Lekarza”.

Wystawa będzie czynna w dniach 20.06.2009 – 10.09.2009 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00


Izabella Edeńska

Pierwsze próby malarskie podjęte w 1998 r. okazały się sukcesem, co skłoniło Malarkę do podjęcia trzyletniej nauki w Ognisku Plastycznym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
Szkolenia, konsultacje artystyczne i udział w plenerach malarskich ukształtowały i wzbogaciły Jej warsztat, pozwalając na różnorodność stosowanych technik. Nieodłącznym atrybutem w malarstwie Izabelli jest uleganie impulsom. To głównie stanowi o wartości i możliwościach artystycznych, a także wprowadza elementy o akcentach abstrakcyjnych.

Obecna wystawa jest dziewiątą wystawą indywidualną. Można na niej obejrzeć oraz ocenić namalowane w ostatnim okresie prace przedstawiające kwiaty, pejzaże i abstrakcje. Obrazy Izabelli brały udział w II, III i IV Ogólnopolskiej Wystawie Malarskiej Lekarzy w Łodzi, a także w wielu wystawach zbiorowych TPSP w Lublinie.

Malarstwo Izy Edeńskiej uzyskało duże uznanie na wystawie zorganizowanej w Ustroniu przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, której jest absolwentem.

Z zawodu Izabella Edeńska jest lekarzem stomatologiem, specjalistą stomatologii zachowawczej. W latach osiemdziesiątych była Konsultantem Wojewódzkim ds. Stomatologii w Białej Podlaskiej i Kierownikiem Poradni Stomatologii Zachowawczej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej. Po przejściu na emeryturę prowadziła prywatną praktykę stomatologiczną w Lublinie, a obecnie pracuje w poradni stomatologicznej. Prowadząc aktywne życie zawodowe potrafi pogodzić ze sobą dwie pasje medyczną i artystyczną.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Lublinie
Kazimierz Drzewiński

This entry was posted in malarstwo, wystawy and tagged .