Przegląd malarstwa

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zapraszają w sobotę 21 kwietnia 2012r. o godzinie 12:00 na wernisaż wystawy malarstwa Bogusława Drotlefa pt.: „Przegląd Malarstwa” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej Lublin, ul. Chmielna 4, „Klub Lekarza”.

Wystawa będzie czynna w dniach 21.04.2012 – 14.06.2012 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00.

Bogusław Drotlef

Urodził się 2 grudnia 1958 r. w Przemyślu, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące. Uczęszczał także do Państwowej Szkoły Muzycznej, do klasy skrzypiec. W 1983 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach, wraz z żoną Urszulą osiadł w Iłży, w małym miasteczku położonym na 30 km na południe od Radomia. Tam też podjął pracę w Szpitalu Rejonowym na Oddziale Chirurgii Ogólnej, gdzie uzyskał specjalizację II stopnia. W międzyczasie został ojcem dwóch córek, Kasi i Oli. Od 2000 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Pracuje także w NZOZ NelMed w Radomiu oraz jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Radomiu. Już piątą kadencję jest delegatem do Okręgowej Izby Lekarskiej, początkowo Lubelskiej, a obecnie Warszawskiej. Był delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy. Przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Obecnie, trzecią kadencję jest sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Trudno określić, która z pozazawodowych jego pasji jest tą największą, malarstwo, wędkarstwo muchowe, narciarstwo alpejskie czy siatkówka. We wszystkich tych dziedzinach święcił sukcesy i zdobywał laury. Jak twierdzi, rysunkiem i malarstwem interesuje się od najmłodszych lat. Pierwsze ważniejsze rysunki i obrazy powstały w latach 60tych, w szkole podstawowej. Były to najczęściej kopie obrazów znanych malarzy, pejzaże, martwa natura, a także malowidła sakralne, z których jedno do dziś znajduje się na plebani kościoła parafialnego w Kuńkowcach k/Przemyśla. W liceum w Przemyślu namalował m.in. zabawne freski na ścianach klubu harcerskiego i stołówki. W okresie studiów medycznych malował niewiele, zaledwie kilka obrazów olejnych w tym portrety, martwa natura, kwiaty. Po osiedleniu się w Iłży malował okresowo, głównie oleje. W 1985 roku zaczął malować akwarele, którym poświęcał coraz więcej czasu. Akwarelą malował konie pejzaże, architekturę, a obecnie coraz częściej portrety. W 1997 roku zauroczyły go bieszczadzkie cerkiewki. Podjął ambitny plan namalować wszystkie obiekty ze szlaku architektury drewnianej Bieszczadów. Dzięki temu powstały obrazy prezentowane na wielu wystawach. Ten projekt realizuje do dzisiaj. Brak czasu na plenery zastąpił sesjami zdjęciowymi w trakcie wędrówek po Bieszczadach. Swoje prace wystawiał na licznych wystawach. Najczęściej w Iłży i w Mucznem w Bieszczadach, ale także za granicą, ale za najważniejszą uważa wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w listopadzie 2009 roku. Kilka obrazów przekazał na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bogusław Drotlef nadal mieszka wraz z żoną Urszulą w Iłży. Aktualnie pracuje nad ….Veną!

Wystawy malarskie od 1987 do 2012r
• Iłżecki Dom Kultury – „Wieczór Debiutów Artystycznych”.
• Iłżecki Dom Kultury – cztery wystawy autorskie (m.in. „ Lekarze – twórcy”, „Moje pasje w akwareli” i ostatnia „Cerkwie i kościoły Bieszczadów i Beskidu Niskiego” – akwarele).
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży – „Iłża pędzlem malowana”
• Miejski Ośrodek Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu kawiarnia „Centrum” – wystawa autorska
• Delegatura Radomska Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie – dwie wystawy.
• Muczne – Bieszczady – pięć wystaw: „Cerkwie i kościoły Bieszczadów i Beskidu Niskiego” oraz „Pejzaże bieszczadzkie” w akwareli
• Centrum Kultury Międzynarodowej w Osnabrick (Niemcy) – „Cerkwie i kościoły Bieszczadów i Beskidu Niskiego”
• Domu Kultury „Idalin” w Radomiu – wystawa autorska
• Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ” Przemyśl, Bieszczady, Portrety”
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wystawa autorska z okazji Dnia Służby Zdrowia
• Zajazd „Sokolica” w Krościenku nad Dunajcem wystawa autorska z okazji X Mistrzostw Polski Lekarzy w Wędkarstwie Muchowym i Spiningowym
• Delegatura Radomska Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie akwarele

This entry was posted in malarstwo, wystawy and tagged .