Twarz Hiszpanii

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zapraszają w Sobotę 26 czerwca 2010 r. o godzinie 12:00 na wernisaż wystawy fotografii Tomasza Kwiatkowskiego „Twarz Hiszpanii” do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej Lublin, ul. Chmielna 4, „Klub Lekarza”.

Wystawa będzie czynna w dniach 26.06.2010 – 30.09.2010 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00. 

Tomasz Kwiatkowski

Urodzony w Biłgoraju. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. Chirurg, menadżer, pasjonat aktywności.

Prezentowane zdjęcia są wynikiem wędrówek po Hiszpanii. Mam to szczęście, że mogę swobodnie poruszać po różnych jej zakątkach z dala od głównych nurtów turystycznych i w czasie kiedy turystów nie ma lub jest ich niewielu.

Dało mi to szansę na próbę podpatrywania twarzy Hiszpanii. Jest ona tak rożna od naszych oczeki­wań jak rożne są prowincje Hiszpanii. Nie ma jednego oblicza, tak jak każda z prowincji jest rożna od pozostałych. Ta różnorodność mimo iż spojona w jeden kraj jest w Hiszpanii pielęgno­wana i z dumą podkreślana.

Zdjęcia pochodzą z różnych regionów: z Minorki na Balearach, krainy basków Euskal Herria, Nawarry, La Rioja, Andaluzji, Murcji i Walencji. Miałem możliwość spędzić w Hiszpanii szeregu świąt Zanach u nas np. Święta Bożego Narodze­nia, Nowy Rok, Trzech Króli, Boże Ciało ale też świąt lokalnych, fiest które obchodzone są lokal­nie, takich jak święta patronów miasta np. San Fermino Encierro w Pampelunie.

Mam nadzieję, że ten skromny zbiór zdjęć po­zwoli poczuć zapach, smak i różnorodność Hiszpanii. Liczę na to, że stanie się też ona za­czątkiem szerszego zbioru obrazującego różno­rodność twarzy Hiszpanii.

Tomasz Kwiatkowski

This entry was posted in fotografia, wystawy and tagged .