Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

Lublin, 18 listopada 2023 r.

Protokół
z obrad Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Na konkurs nadesłano 230 prac, w tym 8 cykli.

Jury w składzie: 

  1. Mariusz Mazur – Wiceprezes Lubelskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików – Przewodniczący Jury,
  2. Rafał Goral – Prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego,
  3. Dariusz Samborski – Wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej,
  4. Dariusz Hankiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
  5. Jacek Szkutnik – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  6. Krzysztof Wałecki – Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
  7. Krzysztof Sak – Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,

po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego poddało artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie nadesłane fotografie.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć Jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix
Pani Kindze Mikołajczyk za fotografię „Where is my mind”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy
Panu Maciejowi Sobczykowi za dyptyk zdjęć „Kobieta w opasce bordo I i II”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród lekarzy
Panu Romanowi Łesiów za zdjęcie „Desert sun”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Architektura” wśród lekarzy
Panu Januszowi Hosaja za zdjęcie „Waszyngton – National Gallery of Art”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Medycyna” wśród lekarzy
Panu Marcinowi Młodzianowskiemu za zdjęcie „Dotyk”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Człowiek” wśród studentów
Panu Erykowi Mikosowi za zdjęcie „Ewa”, 

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród studentów
Pani Irminie Jaszczuk za zdjęcie „Na grani”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Architektura” wśród studentów
Pani Oliwii Kanonik za zdjęcie „Ku niebu”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Medycyna” wśród studentów
Pani Marcie Druszcz za zdjęcie „Głębia początków”,

Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Panu Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię „Czy te oczy mogą kłamać”,

Nagrodę Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej
Panu Dariuszowi Osiakowi za fotografię „Architektura 1”,

Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Panu Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię „Stupa – Nepal”,

Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
Pani Kindze Mikołajczyk za dyptyk fotografii „Joseph” i „Where is my mind”,

Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
Panu Romanowi Łesiów za fotografię „Fossils”,

Oprócz nagrodzonych fotografii do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

Janusz Hosaja – „New York – Manhattan”,
Irmina Jaszczuk – dyptyk „Trawers” i „Trawers II” oraz „Pełnia księżyca”,
Zbigniew Kula – „Czytający ogłoszenia” „Handlarze drewnem”,
Iwona Leśniewska – „Daleka droga” „Obudzone z otulenia”,
Krzysztof Marzec – „Jej postać”,
Piotr Milkiewicz  – „Samotność”,
Kazimierz Pichlak – „Potala – Tybet”,
Jerzy Ratajski – „Żelazny a urojony most”,
Konrad Ślizień – Kuczapski – „Perły”,
Wiktor Winiarski – „Przenikanie”,
Joanna Wrzosek – „Impresja – odbicie w stawie”.

Protokół do pobrania w formacie pdf»

Fotorelacja z obrad jury.

This entry was posted in fotografia, konkurs 2023, konkurs fotograficzny.